El concepte de Recreació Històrica, principis.

PER QUE RECREAR GUERRA CIVIL?

RECREAR CORRECTAMENT, MOSTRAR EL PROJECTE CULTURAL DE LA RECREACIÓ.

EL CARÀCTER PUBLIC O PRIVAT DE LA RECREACIÓ, O DIGNIFICAR  lA RECREACIÓ COM OBJECTIU.

RECREACIÓ I COL·LABORACIÓ A LA GRAN PANTALLA, ENCARA QUEDA MOLTA FEINA.

ESCOLES, PATRIMONI I RECREACIÓ, EL CAMÍ A SEGUIR.

CAP ON VA LA RECREACIÓ HISTÒRICA, ELS EXPOSITORS FIXES.

LA RECREACIÓ SENSE BARRERES, UNA LÍNIA A SEGUIR.

RECREACIÓ I DOCUMENTACIÓ, COMPANYS DE VIATGE INSEPARABLES.

LES NOIES EN RECREACIÓ DE GUERRA CIVIL, MOLT PER ESCIRURE, I MOLT PER AVANÇAR CAT/CAST.

RECREACIÓ EN UN ENTORN MÉS AMPLI QUE EL TEU, DIA DE LA SEU VELLA COM EXEMPLE.

REFELXIONS SOBRE lA POSSIBLE RECREACIÓ POST COVID 19. DOCUMENT OBERT A  GRUPS QUE VULGUIN OPINAR.

REFLEXIONES SOBRE LA POSIBLE RECREACIÓN POST COVI 19. DOCUMENTO ABIERTO A GRUPOSQUE QUIERAN OPINAR.

CAMINANT PER COLLSEROLA AMB UNIFORME DE GUERRA CIVIL, COMPAREM AMB LA ROBA ACUTAL?

CAP AL TIBIDABO…D’UNIFORME. SEGON DIA D’EXPERIMENTACIÓ D’UNIFORME. LA OCULTACIÓ

RECREACIÓ CIVIL I MILITAR. TORNANT A COLLSEROLA

RECREACIÓN CIVIL Y MILITAR. VOLVIENDO A COLLSEROLA

A CASTELLCIURÓ Y SANT PERE DE ROMANÍ, PATRIMONIO y RECREACIÓN JUNTOS

A CASTELLCIURÓ I SANT PERE DE ROMANÍ, PATRIMONI I RECREACIÓ JUNTS

RECRAR I EXPERIMENTAR, LA LONA DE CAMUFLATGE ARTESANAL CAT/CAST

MAQUÍS, SOLDAT I EXCURSIONISTA, RECREACIÓ I PATRIMONI A LA VALL DE SANT FELIU

MAQUÍS, SOLDADO Y EXCURSIONISTA, RECREACIÓN Y PATRIMONIO EN LA VALL DE SANT FELIU

RECREANT EN ÈPOCA DE COVI, SUPERVIVÈNCIA O ADAPTACIÓ. CAT/CAST

POSEM PREU A LA RECREACIÓ? CAT/CAST

ELS PRIMERS 10 ANYS DE RECREACIÓ, EL LLIBRE NO PUBLICAT.